Font Size

Profile

Cpanel

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami obowiązkowe
klasy 1
klasy 2, 3, 4

Rada Pedagogiczna

Praktyka zawodowa – klasy: 2 ch

04. 09.


14. 09.
21. 09.
14.09.
04.09.-29.09.

PAŹDZIERNIK

Rada Pedagogiczna

 Praktyka zawodowa – klasy: 3 fl

dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
02.10.-27.10.

LISTOPAD

Rada Pedagogiczna

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 4

Zebrania z rodzicami klasy 4

Praktyka zawodowa – klasa 2 ae, 2 be

dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem

 

30.11.

30.11.
30.10.-24.11.

GRUDZIEŃ

Praktyka zawodowa – klasa 3 gl, 3 ces/spedytorzy/

Wystawienie ocen śródrocznych (do godz.1500) – klasy 4

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy 4

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 1,2,3

Zebrania z rodzicami obowiązkowe klasy: 1,2,3

Szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń - luty 2018, czerwiec – lipiec 2018

Zimowa przerwa świąteczna

27.11.-22.12.
12.12.
14.12.
14.12.
14.12.
dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem

 


23.12. -31.12.

STYCZEŃ

Wystawienie ocen śródrocznych (do godz. 15:00)–klasy 1,2,3

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 3, 4 i egzaminy poprawkowe z kwalifikacji – dokładny harmonogram zostanie przedstawiony w grudniu:

część pisemna

część praktyczna

 

 

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

09.01.

 

 

11.01.

10 .01.- kwalifikacja A.30., A.31., A.32.,A.48., A.49., T.11., T.12., T.13., T.14.

15-17.01. – kwalifikacja A.22.

18-19.01. – kwalifikacja A.35.

17-20.01. – kwalifikacja A.36.

11.01.
LUTY

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

Ferie zimowe

Praktyka zawodowa – klasa 2 dt

dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
12.02.-25.02.
26.02.- 23.03.

MARZEC

Rada Pedagogiczna

Wiosenna przerwa świąteczna

Zebrania z rodzicami indywidualne/wszystkie klasy/

dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
29.03 – 03.04.
15.03.

KWIECIEŃ

KLASY ZDAJĄCE EGZAMIN MATURALNY

KLASY 4

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 4

Zebrania z rodzicami obowiązkowe klasy 4

Szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wystawienie ocen końcoworocznych (do godz. 15:00)–klasy 4
Złożenie podań o egzamin poprawkowy do godz. 15:30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Zakończenie zajęć edukacyjnych i uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

 09.04.

 

12.04.

dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
20.04.
20.04.


23.04./poniedziałek/

 27.04.


wg terminów CKE

MAJ

KLASY 3 dh, 3 et

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji

Zebrania z rodzicami obowiązkowe

Wystawienie ocen końcoworocznych (do godz.1500)

Złożenie podań o egzamin poprawkowy do godz. 1530

Praktyka zawodowa – klasa 3 et, 3 dh

11.05.

 

 

17.05.

25.05.
15.06.
28.05.- 22.06.

CZERWIEC

KLASY 1,2,3 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji

Zebrania z rodzicami obowiązkowe

Wystawienie ocen końcoworocznych   do godz. 1500

Złożenie podań o egzamin poprawkowy i powtarzanie klasy –do godz. 15.30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1,2,3

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 2, 3 i egzaminy poprawkowe z kwalifikacji – dokładny harmonogram zostanie przedstawiony w maju:

część pisemna

część praktyczna

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły

 

Złożenie dokumentacji ucznia

Ferie letnie

Egzaminy poprawkowe

Rada Pedagogiczna

Komisie wychowawców

Komisje przedmiotowe

04.06.

07.06.

14.06.

 14.06.

18.06./poniedziałek/

 

 

19.06.

26 .06.- kwalifikacja A.28., A.30., A.31., T.11.

27-30.06. – kwalifikacja A.35.

22.06.
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
25.06.-29.06.
25.06.-31.08.
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
     

Renata Hołysz