Font Size

Profile

Cpanel

2017.09.06 - Kiermasz książek!!!

21 września w świetlicy szkolnej, podczas przerw, w godzinach od 10.20 do 13.20 odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Uczniowie mogą indywidualnie sprzedawać swoje książki. Szczegóły u pedagogów szkolnych w sali 304a (II piętro).

Zapraszamy wszystkich chętnych sprzedających i kupujących.

                                                                                  

Pedagodzy szkolni
Agnieszka Czajka i Anna Przemyślańska

Zapisz

2017.09.02 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 ZAPRASZAMY NA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UROCZYSTY APEL GODZINA 09:00  

KLASY 4 - godzina 8.30 - spotkania organizacyjne z wychowawcami przed uroczystym apelem

KLASY 1, 2, 3 - godzina 9.30 - spotkania organizacyjne z wychowawcami po uroczystym apelu 

2017.09.01 - Komunikat dotyczący Stypendium Szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 514 zł netto miesięcznie.
Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny. Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (dostępny u pedagoga szkolnego lub na stronie szkoły)
  • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2017 (np. wynagrodzenie za pracę)
  • zasiłek chorobowy (ZUS)
  • zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
  • renta
  • emerytura
  • alimenty
  • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie) , oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy do 14.09. 2017 r. u pedagoga szkolnego p. Anny Przemyślańskiej, sala 304a. W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt, tel.:684544550, 601351512

Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.                                                                                               

 Anna Przemyślańska

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

2017.09.01 - Wyprawka szkolna 2017/18

Wyprawka szkolna 2017/18 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(szczegółowy wykaz uprawnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26.07. 2017r).Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych i pełnoletnich uczniów. Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w wysokości 445 zł, które można przeznaczyć wyłącznie na podręczniki szkolne (uwaga: atlasy, słowniki, ćwiczenia nie są podręcznikami) .Rozliczenie odbywa się po otrzymaniu przez szkołę finansowania, na podstawie faktury imiennej wystawionej na rodzica lub ucznia.
Wniosek pobieramy i składamy do 5 września 2017 r. godz. 12.00 w gabinecie pedagoga szkolnego sala 304 a u p. Anny Przemyślańskiej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.