Font Size

Profile

Cpanel

       Zlote technikum 2017 Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 3
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze jest wśród 300 najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017
i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

 


 

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

 

a1 a1
a1 a1
 a2 a1
a1 


Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze ul. Długa 5

Dzień otwarty Ekonomika

25.04.2017r. 9:00 - 15:00

zapoznanie z ofertą edukacyjną Szkoły 2017/2018

informacje na temat kierunków kształcenia

zwiedzanie pracowni praktycznej nauki zawodu

konkursy i niespodzianki

mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. (68) 454-45-50

 


Zespół Szkół Ekonomicznych w 29. edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zajmuje 2 miejsce w kraju ze względu na liczbę laureatów i finalistów. Natomiast w okręgu lubuskim cały czas jesteśmy szkołą, która odniosła największe sukcesy.

Dorobek Lubuskich szkół w 29. edycjach OWE

Nazwa szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Zielonej Górze
31 39
I Liceum Ogólnokształcące
w Zielonej Górze
28 48

 


 AKTUALNOŚCI

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Pole tekstowe: STOWARZYSZENIEWSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORACZOŚCISTOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
w Zielonej Górze
ul. Długa 5
65-401 Zielona Góra
tel. 68 454 45 52

Bank  BPH S.A. Oddział Zielona Góra   19 1060 0076 0000 3200  0134 3231   

 
NIP    929-18-09-804                
REGON     080314667

KRS          000322905

 
                                                           
                                        

 


Już po raz ósmy Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, realizując swoje cele statutowe, organizuje Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.

Tym razem proponowany zakres tematyczny obejmować będzie obszar wiedzy pod tytułem Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym drogą do podniesienia atrakcyjności kształcenia w zawodzie, aspotkania konferencyjne przewidziane są w terminie 20 – 21 października 2016 r.

Tegoroczna konferencja, po raz kolejny, odbędzie się pod honorowym patronatem Pani Wiolety Haręźlak Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra, która od początku powstania naszego Stowarzyszenia sekunduje jego zamierzeniom i celom.

Milo jest nam również poinformować, iż w tym roku do współpracy z naszym Stowarzyszeniem udało pozyskać się bardzo poważnego partnera. Jest nim Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Dzięki przychylności i zrozumieniu potrzeb edukacyjnych ze strony Prezesa Strefy Pana Krzysztofa Kielca nasze Stowarzyszenia otrzymało wsparcie merytoryczne i finansowe do organizacji całości przedsięwzięcia. Liczymy, iż pomoc ta znajdzie swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie przebiegu konferencji i wrażeniach wszystkich uczestników.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Mirosława Łojek

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2016.09.12 - Zaproszenie na spotkanie promujące OWE

logo ptePOLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
oddz. w Zielonej Górze

Zaprasza na spotkanie promujące XXX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej
oraz do udziału w tegorocznej edycji olimpiady !!!!!!!!!!!!!!!!!

Spotkanie promujące odbędzie się 14 września 2016 r.w godzinach 10.30 - 11.15 w świetlicy Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Weź udział w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej !!!!!!!!!!!!!!!!

Informacje i zapisy ( do 30 września ) u nauczycieli
K. Poniedziałek i J. Pszonka

2016.09.02 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Informuję, że pierwszy zjazd dla słuchaczy KKZ z kwalifikacji A.65. Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych
w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się

w terminie 24-25 września br.

Zajęcia inauguracyjne rozpoczną się o godz. 8.00 w sali 107.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych słuchaczy.

Terminarz zjazdów
KKZ - A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Miesiąc Termin Liczba godzin
1. wrzesień 24-25 20
3. październik 1-2 20
4. 8-9 20
5. 22-23 20
6. listopad 5-6 20
7. 19-20 20
8. grudzień 3-4 20
9. 17-18 20
10.

 styczeń

14-15 20
11. 21-22 20
28-29 20
12. luty 11-12 20
13. 25-26 20
14. marzec 4-5 20
15. 18-19 20
16. 25-26 20
17. kwiecień 1-2 20
18. 8-9 20
19. 22-23 zakończenie 10(razem 370)

 

 

Rozkład dzwonków
lekcja godzina
1-2 8.00 –   9.30
3-4 9.40 – 11.10
5-6 11.20 – 12.50
7-8 13.10 – 14.40
9-10 14.45 – 16.15

 

2016.08.29 - Komunikat dotyczący Stypendium Szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017.

stypendiumStypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 514 zł netto miesięcznie.

Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny.
Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (dostępny u pedagoga szkolnego lub na stronie szkoły)
  • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2016 (np. wynagrodzenie za pracę)
  • zasiłek chorobowy (ZUS)
  • zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
  • renta
  • emerytura
  • alimenty
  • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie) , oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy do 15.09. 2016 r. u pedagoga szkolnegop. Anny Przemyślańskiej, sala 304a. W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt, tel.:684544550, 601351512

Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.     

                                                                                      Anna Przemyślańska

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2016.08.29 - Wyprawka szkolna 2016/17

sowaWyprawka szkolna 2016/17 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(szczegółowy wykaz uprawnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r).Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych i pełnoletnich uczniów. Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w wysokości 445 zł, które można przeznaczyć wyłącznie na podręczniki szkolne (uwaga: atlasy, słowniki, ćwiczenia nie są podręcznikami) .Rozliczenie odbywa się po otrzymaniu przez szkołę finansowania, na podstawie faktury imiennej wystawionej na rodzica lub ucznia.
Wniosek pobieramy i składamy do 6 września 2016 r. godz. 12.00 w gabinecie pedagoga szkolnego sala 304 a u p. Anny Przemyślańskiej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapisz

Zapisz

2016.08.30 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.
START O GODZ. 09:00!

 dzwonek

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLAS Z WYCHOWAWCAMI - 01.09.2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczysty apel godz. 9 00

Po apelu odbędą się spotkania z wychowawcami wg poniższego porządku:

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
I ae B. PACHOLSKA-ŁUKASIK 107
I be M. KASZTELAN 201
I ch D. MICHALEWSKI 202
I dt W. WIŚNIEWSKI 310
I el K. KRUSZELNICKA 300
I fl E. HOROBIŃSKA 301
I gs P. TCHÓRZEWSKI 308

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
II ae J. SALEWICZ 208
II be K. ŚWIDER 105
II ces P. SKALSKI 307
II dh A. RUTA-SUWAŁA 203
II et A. RUSINEK 209
II fl M. MACKOJĆ 302
II gl A. BIAŁOSTOCKA 312

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
III ae M. BISAK 106
III be D. ZIEMBIŃSKA-MAJ 305
III ch S.WÓJCIK 306
III dh A. KSEPKO 313
III et S. NUŻYŃSKI 213
III fl U. MIELNIK 204
III gl M. SĄSIADEK 114
III hl P. LACHOWICZ 311
III iho G. ŁĘC 212

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
IV ae D. SAWICKA-SEMIK 104
IV bh A. LEWANDOWSKA 108
IV ch B. MOTYKA-KASPEREK 206
IV dt J. MICHALIK-PIETRASZAK 210
IV el S. SZALEK 303
IV fl A. JASIAK 304

  Renata Muszkieta-Stawczyk

Zapisz

Zapisz

Zapisz