Font Size

Profile

Cpanel

Zrealizowane projekty unijne

Projekty unijne zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 

2001 – Leonardo da Vinci „Walk In” – projekt pilotażowy – modyfikacja kształcenia młodzieży w szkołach zawodowych pod kątem zmieniających się warunków na rynku pracy - we współpracy ze szkołą z Włoch

2003 – Socrates Comenius Asystentura Językowa – asystent językowy z Włoch przebywał 4 miesiące na stażu w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie prowadził zajęcia z języka włoskiegoi angielskiego

2003 – Socrates Comenius „Kształtowanie umiejętności językowych poprzez realizację zadań edukacji regionalnej” – projekt językowy realizowany ze szkołą z Atrii z Włoch, w wymianie uczestniczyło 20 uczniów

2003 – Leonardo da Vinci „Kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze zgodnie z wymogami pracodawców unijnych” – praktyki zawodowe w Niemczech (Drezno) dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista

2004 – Młodzież „Znajdź geniusza w sobie i innym” – wymiana młodzieży ze szkołą z Niemiec

 Socrates Comenius „Przedstaw swój kraj Europie”

Projekt realizowany w latach 2005 – 2007. Był to projekt partnerski ze szkołami z Portugalii, Włoch i Hiszpanii. Celem projektu było zaprezentowanie rodzinnego kraju partnerom projektu. Uczestnikami byli nauczyciele i uczniowie. 

Najważniejszymi zaletami projektu był jego międzynarodowy charakter i związane z tym możliwości promowania własnego regionu i kraju. Projekt pozwolił odpowiedzieć twierdząco na pytanie czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa. Grupa uczniów Ekonomika pod opieką nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego miała okazję poznać tradycje, zwyczaje oraz życie codzienne swoich rówieśników z innych europejskich krajów.

Językiem porozumiewania był język angielski oraz niemiecki. W trakcie trwania projektu miały miejsce kilkudniowe wizyty przedstawicieli naszych partnerskich szkół, jak również wyjazdy zagraniczne naszych podopiecznych.  Na zakończenie (25, 26, 27 maja 2007 roku) nasi goście wraz z nauczycielami - opiekunami zwiedzili Kraków oraz Oświęcim. Nasi goście z zagranicy zostali ponadto ugoszczeni w mieście Zielona Góra. Mieli okazję zwiedzić nasze piękne miasto. A wieczorem podczas uroczystej kolacji pożegnalnej w jednej z miejscowych restauracji serwującej polską kuchnię nie zabrakło rozmów o różnicach, podobieństwach i o wspólnie spędzonych chwilach.

 Europejski Fundusz Społeczny „Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces”

Projekt realizowany w latach 2007 – 2008. Celem projektu było wyposażenie uczniów w nowe umiejętności zawodowe i kompetencje językowe, a także wzbogacenie osobowości ucznia podczas zajęć pozalekcyjnych. W projekcie wzięło udział 500 uczniów ZSEk.

Projekt „Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces” miał na celu wdrożenie programu rozwojowego, który umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Projekt zakładał dwa skorelowane bloki tematyczne. W pierwszym z nich „Inwestując w wykształcenie i kwalifikacje nie zapomnij zainwestować w swoje zdrowie” nacisk położony został na kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo uczniów w obozie integracyjnym oraz szeregu warsztatów i zajęć terapeutycznych. W drugim bloku „Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego” (Feliks Feldheim) kładzie się nacisk na przedsięwzięcia empiryczne. Uczniowie bazując na zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej prowadzili miniprzedsiębiorstwa z różnych branż.

Leonardo da Vinci „Polska gościnność w brytyjskim hotelu”

Projekt realizowany w latach 2007 – 2008. Projekt był skierowany do uczniów klas drugich technik hotelarstwa. Dwudziestu uczniów pojechało na sześciotygodniowe praktyki do Plymouth w Anglii. Celem projektu było podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego oraz podstawowych umiejętności zawodowych.

Nasi uczniowie mieli okazję, m.in. poznać kulturę krajów anglojęzycznych podczas 6 tygodniowych praktyk w najlepszych wielogwiazdkowych hotelach w przepięknym angielskim mieście PLYMOUTH (maj-czerwiec 2008 roku).

Nie zabrakło czasu i na wycieczki. Mieszkając u angielskich lub irlandzkich rodzin mieli okazję podszkolić język angielski, pozwiedzać, poznać obyczaje Brytyjczyków, ich życie codzienne a nawet zawrzeć nowe przyjaźnie. Młodzież klas hotelarskich, która odważyła się polecieć na Wyspy Brytyjskie, wróciła zadowolona oraz bogata w nowe doświadczenia nie tylko zawodowe. Oprócz przyswajania nowych słówek w sposób naturalny poprzez codzienne rozmowy w pracy oraz z rodziną (tzw. host family) nasi uczniowie uczęszczali na lekcje języka angielskiego! Niektórzy nasi uczniowie dostali propozycje powrotu do swoich miejsc pracy po ukończeniu szkoły ;-) Warto dodać iż nasi uczniowie mieli wszystko opłacone. Co więcej, dostawali kieszonkowe na swoje wydatki. A po pracy mieli czas dla siebie który mogli wykorzystać wg własnych potrzeb, np. na zakupy.

Więcej na stronie http://mariusz-ekonomik.netne.net/praktyki_zawodowe.html

 Socrates Comenius Projekt Wielostronny „School On Borders”

Projekt realizowany w latach 2007 – 2009, we współpracy ze szkołami i organizacjami społecznymi z Włoch, Irlandii, Rumunii, Grecji i Węgier. Był to projekt dotyczący mniejszości narodowych oraz wielokulturowości w szkołach i mający na celu stworzenie i zastosowanie metod nauczania, które mogłyby zaspokoić potrzeby regionów zaangażowanych.

Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w tworzeniu wielu zasad mogących w przyszłości zaowocować lepszą integracją uczniów oraz działaniami pozwalającymi na lepsze zrozumienie i zapobieganie problemom wynikającym z różnic kulturowych. Wyniki pracy nauczycieli wielu krajów opublikowane zostały na  stronie http://www.schoolonborders.eu/ .

Euroregion - praktyki w Niemczech

Zespół Szkół Ekonomicznych w partnerstwie z IHK Cottbus, w ramach programu Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" zrealizował w 2011 r. cztery projekty dotyczące praktyk zawodowych dla 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk i technik obsługi turystycznej. Praktyki odbywały się w Niemczech, w Cottbus i okolicach. Poprzez naukę języka i praktyki zawodowe uczniowie zostali zmotywowani do doskonalenia swoich umiejętności językowych i zawodowych. Projekt jest nastawiony na długofalową współpracę z partnerem niemieckim, co przyczyni się do zmian w podejściu do kształcenia zawodowego.

 Poprzez udział w projekcie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę zawodową, rozwinęli osobiste kompetencje, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie na polskim iniemieckim rynku pracy. Możliwość odbycia praktyk zagranicznych jest nowatorską metodą przygotowania uczniów do zawodu. Wartością dodaną w procesie kształcenia jest poznanie funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw oraz przeniesienie nabytej wiedzy i doświadczeń na grunt krajowy. Praktyki zagraniczne dają możliwość konfrontacji i porównania specyficznych realiów polskiego iniemieckiego rynku pracy oraz życia społeczno-kulturalnego.

Prezentacja praktyk hotelarzy - TUTAJ.