Font Size

Profile

Cpanel

Zakres usług

Zakres naszych usług skierowany jest do różnych grup odbiorców:

Przedszkola:
Zajęcia warsztatowe: ,,Role zawodowe”. Praca indywidualna oraz zespołowa. Forma artystyczno - manualna z wykorzystaniem technik plastycznych oraz dramy. Zajęcia współprowadzone są z uczniami Ekonomika. Przedszkolaki podają nazwy i określają atrybuty poszczególnych zawodów oraz zadania i czynności. Poprzez zabawę wchodzą w role zawodowe i poznają znaczenie pracy w życiu człowieka.

Szkoły podstawowe:
Zajęcia grupowe: „Poznaj świat zawodów” – podczas zabaw, gier i ćwiczeń dzieci dowiadują się o roli pracy w życiu człowieka, poznają bogactwo świata zawodów. Wprowadzone zostają pojęcia: mocne strony, zdolności, talent, zainteresowania. Uczniowie przygotowują się do wyboru profilu w gimnazjum.

Gimnazja:

 1. Zajęcia grupowe: „Orientacja zawodowa gimnazjalisty”- czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, określanie predyspozycji zawodowych, trendy rynku pracy, typy szkół ponadgimnazjalnych, kierunki kształcenia w szkołach technicznych i zawodowych, zasady naboru.
 2. Konsultacje indywidualne-pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 3. Dni zawodoznawcze w gimnazjach- prezentacja szkół technicznych z regionu.
 4. Lekcje pokazowe w Zespole Szkół Ekonomicznych-przybliżenie gimnazjalistom specyfiki wybranych zawodów, pokazanie  pracowni.
 5. Współpraca z rodzicami:
  a. prelekcje w ramach wywiadówek na temat reformy szkolnictwa zawodowego, oferty szkół technicznych, zasad naboru,
   b. konsultacje indywidualne – pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 6. . udostepnianie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej (szkolny system informacji zawodowej - specjalistyczny multimedialny program komputerowy „e-SzOK 5” ulotki i broszury, książki i informatory, czasopisma, programy komputerowe na CD-ROM)

Szkoły ponadgimnazjalne:
1.    Zajęcia grupowe: „Kim być? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu”, „Metody poszukiwania pracy-która najlepsza”, „Jakich błędów unikać pisząc CV i list motywacyjny”, „Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Współczesny rynek pracy-oczekiwania pracodawców, zarobki, poszukiwane zawody.”
2.    Konsultacje indywidualne- pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub przygotowanie do poszukiwania pracy.
3.    Udział uczniów w OTK, Targach Pracy, Targach Edukacyjnych.
4.    Organizowanie Targów Kariery  w Ekonomiku – prezentacja uczelni wyższych z regionu, instytucji rynku pracy i pracodawców.
5.    Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych.
6.    Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy: PUP, WUP, PIP, OPZL, OHP, agencje pracy, itp.
7.    Współpraca z nauczycielami i wychowawcami.

Rodzice:
1.    Konsultacje indywidualne - pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
2.    Spotkania grupowe w szkołach – typy szkół podnadgimnazjalnych, zmiany w kształceniu zawodowym po 2012r.

Uwaga! Szkolni doradcy  zawodowy uwzględniają sugestie nauczycieli i uczniów w sprawie prowadzonych zajęć. Tematyka konkretnych spotkań, czas trwania zajęć i miejsce mogą być ustalone indywidualnie w zależności od potrzeb danej grupy.
Termin wizyty indywidualnej należy wcześniej ustalić ze szkolnym doradcą zawodowym.

Zakres naszych usług skierowany jest do różnych grup odbiorców:

Przedszkola:

Zajęcia warsztatowe: ,, Role zawodowe”. Praca indywidualna oraz zespołowa. Forma artystyczno - manualna z wykorzystaniem technik plastycznych oraz dramy. Zajęcia współprowadzone są z uczniami Ekonomika. Przedszkolaki podają nazwy i określają atrybuty poszczególnych zawodów oraz zadania i czynności. Poprzez zabawę wchodzą w role zawodowe i poznają znaczenie pracy w życiu człowieka.

Szkoły podstawowe:

Zajęcia grupowe: „Poznaj świat zawodów” – podczas zabaw, gier i ćwiczeń dzieci dowiadują się o roli pracy w życiu człowieka, poznają bogactwo świata zawodów. Wprowadzone zostają pojęcia: mocne strony, zdolności, talent, zainteresowania. Uczniowie przygotowują się do wyboru profilu w gimnazjum.

Gimnazja:

 1. Zajęcia grupowe: „Orientacja zawodowa gimnazjalisty”- czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, określanie predyspozycji zawodowych, trendy rynku pracy, typy szkół ponadgimnazjalnych, kierunki kształcenia w szkołach technicznych i zawodowych, zasady naboru.
 2. Konsultacje indywidualne-pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 3. Dni zawodoznawcze w gimnazjach- prezentacja szkół technicznych z regionu.
 4. Lekcje pokazowe w Zespole Szkół Ekonomicznych-przybliżenie gimnazjalistom specyfiki wybranych zawodów, pokazanie  pracowni.
 5. Współpraca z rodzicami:

a)      prelekcje w ramach wywiadówek na temat reformy szkolnictwa zawodowego, oferty szkół technicznych, zasad naboru,

b)      konsultacje indywidualne – pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

6.       Udostępnianie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej (szkolny system informacji zawodowej - specjalistyczny multimedialny program komputerowy „e-SzOK 5”,

ulotki i broszury, książki i informatory, czasopisma, programy komputerowe na CD-ROM)

Szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Zajęcia grupowe: „Kim być? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu”, „Metody poszukiwania pracy-która najlepsza”, „Jakich błędów unikać pisząc CV i list motywacyjny”, „Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Współczesny rynek pracy-oczekiwania pracodawców, zarobki, poszukiwane zawody.”
 2. Konsultacje indywidualne- pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub przygotowanie do poszukiwania pracy.
 3. Udział uczniów w OTK, Targach Pracy, Targach Edukacyjnych.
 4. Organizowanie Targów Kariery  w Ekonomiku – prezentacja uczelni wyższych z regionu, instytucji rynku pracy i pracodawców.
 5. Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych.
 6. Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy: PUP, WUP, PIP, OPZL, OHP, agencje pracy, itp.
 7. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami.

Rodzice:

1.       Konsultacje indywidualne - pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

2.       Spotkania grupowe w szkołach – typy szkół podnadgimnazjalnych, zmiany w kształceniu zawodowym po 2012r.

Uwaga! Szkolni doradcy  zawodowy uwzględniają sugestie nauczycieli i uczniów w sprawie prowadzonych zajęć. Tematyka konkretnych spotkań, czas trwania zajęć i miejsce mogą być ustalone indywidualnie w zależności od potrzeb danej grupy.

Termin wizyty indywidualnej należy wcześniej ustalić ze szkolnym doradcą zawodowym.