Font Size

Profile

Cpanel

Rezultaty projektu „A time travel throughout the European Union”

Projekt dał młodym Europejczykom możliwość czynnego uczestnictwa w międzynarodowej wymianie. Udział w projekcie dał szansę współpracy i dyskusji zarówno na tematy związane z Unią Europejską jak i na temat ich emocji.

Współpraca z ludźmi z różnych krajów Europy okazała się ekscytującym przeżyciem dla wszystkich uczestników. Biorąc pod uwagę temat kryzysu ekonomicznego, niezwykle cennym okazała się wymiana opinii krajów będących i ubiegających się o członkostwo w Unii. Wspomogło to wypracowanie wspólnych rozwiązań. Możliwość wymiany doświadczenia i pomysłów w grupach międzynarodowych wpłynęła na sposób myślenia i poszerzyła horyzonty młodych ludzi. Przyjaźń, poznanie kultury i warunków życia w poszczególnych krajach rozwinęły zupełnie inny rodzaj empatii, której nie da się osiągnąć tylko poprzez filmy i artykuły w gazetach.

Bardzo istotnym aspektem projektu było wsparcie i rozwój kompetencji językowych uczestników. Miało to miejsce poprzez udział w zajęciach projektowych, bezpośrednie kontakty, komunikację poprzez platformę eTwinning oraz inne elektroniczne środki komunikacji. Komunikacja w obcym języku była możliwa nie tylko dzięki pomocy nauczycieli, ale również dzięki wsparciu nowych przyjaciół ze szkół partnerskich.

Dla nauczycieli, była to możliwość poznania partnerów, z którymi można by nawiązać współprace w celu realizacji kolejnych projektów. Co więcej, współpraca i wspólne rozwiązywanie problemów wzmocniło przekonanie, że "Wszyscy jesteśmy Europejczykami". Materiały edukacyjne, które zostały wspólnie wypracowane, mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości na innych zajęciach, co promuje ideę wspólnej polityki edukacyjnej w Europie.