Font Size

Profile

Cpanel

Cel projektu „A time travel throughout the European Union”

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze kolejny raz wzięli chętnie udział w międzynarodowej wymianie młodzieży szkolnej realizowanej w ramach programu Comenius. Projekt zatytułowany „A time Ravel throughout the European Union” rozpoczął się w roku 2013 i zaangażował uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Soltau (Niemcy), Tekirdag (Turcja), Maladze (Hiszpania) oraz w Zielonej Górze. Projekt składał się z 4 bloków, w ramach których uczestnicy podróżowali do innych krajów w celu analizy i dyskutowania na temat problemów związanych w członkostwem w Unii Europejskiej.

Celem tego projektu było rozwijanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez wykorzystanie platformy eTwinning i bezpośredniego kontaktu z uczestnikami różnych narodowości. Co więcej, projekt umożliwił poznanie historii i kultury innych krajów oraz wymianę opinii i doświadczeń. Uczestnicy mieli okazję poznać siebie bliżej co pomogło przezwyciężyć różnice i wzajemne uprzedzenia. Ponadto projekt promował mobilność pośród młodych Europejczyków i zachęcał do podróżowania po świecie.Najważniejsze jednak jest to, że w trakcie trwania projektu nawiązały się znajomości między uczniami i nauczycielami, które będą trwały przez lata.

Cel główny:

Uczniowie są świadomi różnic międzynarodowych oraz uprzedzeń, które mają podłoże historyczne. Wspólnie znajdują rozwiązania do problemów, takich jak kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej. Uczniowie są gotowi zaangażować się jako jedność europejska.

Cele szczegółowe:

- Rozwijanie praktycznych umiejętności językowe oraz zachęcanie do komunikacji w języku obcym poprzez platformę eTwinning oraz kontakt bezpośredni.
- Zwiększenie świadomości różnic kulturowych, zwyczajów oraz stylu życia w krajach partnerskich.
- Promowanie mobilność pośród młodzieży.
- Zapoczątkowanie kontaktów i długotrwałej przyjaźni pośród młodzieży.
- Wymiana doświadczeń i pomysłów między nauczycielami szkół partnerskich.