Font Size

Profile

Cpanel

Instytucje pomocowe wspierające nauczycieli, wychowawców i rodziców

NAZWA INSTYTUCJI NUMER TELEFONU, GODZINY PRACY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II. 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 5 ul. Podgóna 5 068/452-75-90, 068/452-75-53, 7:30-15:30
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej 65-204 Zielona Góra ul. Piaskowa 9E

068/324-49-00,

telefon zaufania: 068/328-08-63
 czynny całodobowo

Lubuski Ośrodek profilaktyki i Terapii dla Osób Uzależnionych i Współuzaleznionych od Narkotyków 65-090 Zielona Góra ul. Jelenia 1a

068/453-20-00

12:00-19:00

Towarzystwo Integracji Społecznej 65-060 Zielona Góra ul Drzewna 13

068/327-18-63

8:00-20:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 65-060 Zielona Góra ul. Reja 3/1  068/324-14-74, 068/320-27-26
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Baba" 65-001 Zielona Góra Pl. Matejki 3A  068/454-92-32, 602-558-017,
czwartek 17:00-19:19:00
Pogotowie Opiekuńcze  65-001 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 116  068/326-05-91
Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny 65-729 Zielona Góra ul. Energetyków 2 (budynek UZ) 
 068/328-29-77, 068/328-29-78, 
zgłoszenia indywidualne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65-534 Zielona Góra ul. Anieli Krzywoń 2

 068/323-69-00

7:30-15:30

Poradnia Zdrowia Psychicznego,

Poradnia Odwykowa - alkohol,

Poradnia Odwykowa - środki psychoaktywne

Poradnia neurologiczna

Poradnictwo Psychologiczne

65-001 Zielona Góra ul. Zamnenhofa 27/19

 068/327-14-63
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 65-044 Zielona Góra ul. Wazów 36

 068/325-79-17

8:00-18:00

Biuro Pełnomocnika oraz Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 65-001 Zielona Góra ul. Dworcowa 31

 068/327-05-18

8:00-20:00

Zarząd Rejonowy Czerwonego Krzyża 65-018 Zielona Góra ul. Jedności 22B

 068/325-38-12

8:00-15:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 65-060 Zielona Góra ul. Drzewna 13

 068/324-16-95

8:00-16:00

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 65-021 Zielona Góra ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41

 068/475-56-55, 56, 57, 58

8:00-16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej 66-016 Czerwieńsk ul. Marii Rozewns 2

068/321-90-92

068/327-88-83

8:00-16:00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Ogrodowa 9

068/327-68-43

poniedziałek 8:00-16:00,

wtorek-piątek 7:00-15:00

Ośrodek Pomocy Społecznej 66-003 Zabór ul. Lipowa 15 068/321-83-05/06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 66-008 Świdnica ul. Długa 25

 068/327-32-30

poniedziałek 7:10-16:00

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży 66-003 Zabór

068/327-40-28 sekretariat

068/327-40-87 Izba Przyjęć

Młodzieżowy Ośodek Socjoterapii 66-003 Zabór 068/352-35-27