Font Size

Profile

Cpanel

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

WRZESIEŃ

        

Rozpoczęcie roku szkolnego

04. 09.

Zebrania z rodzicami obowiązkowe

klasy 1

klasy  2, 3, 4

 

14. 09.

 

21. 09.

Rada Pedagogiczna 14.09.
Praktyka zawodowa – klasy: 2 ch 04.09.-29.09.

PAŹDZIERNIK

Rada Pedagogiczna

 
dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Praktyka zawodowa – klasy: 3 fl 02.10.-27.10.

LISTOPAD

Rada Pedagogiczna

dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 4 30.11.
Zebrania z rodzicami klasy 4 30.11.
Praktyka zawodowa – klasa 2 ae, 2 be 30.10.-24.11.

GRUDZIEŃ

Praktyka zawodowa – klasa 3 gl, 3 ces/spedytorzy/ 27.11.-22.12.
Wystawienie ocen śródrocznych (do godz.1500) – klasy 4 12.12.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy 4 14.12.
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 1,2,3 14.12.
Zebrania z rodzicami obowiązkowe klasy: 1,2,3 14.12.
Szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń  - luty 2018, czerwiec – lipiec 2018 dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. -31.12.

STYCZEŃ

  Wystawienie ocen śródrocznych (do godz.1500) – klasy 1,2,3 09.01.
 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 3, 4 i egzaminy poprawkowe z kwalifikacji – dokładny harmonogram zostanie przedstawiony
w grudniu:

część pisemna

część praktyczna

 

 

 

 

11.01.

10 .01.- kwalifikacja A.30., A.31., A.32.,A.48., A.49., T.11., T.12., T.13., T.14.

15-17.01. – kwalifikacja A.22.

18-19.01. – kwalifikacja A.35.

17-20.01. – kwalifikacja A.36.

 

  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 11.01.
LUTY
 

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
 

Ferie zimowe

12.02.-25.02.
  Praktyka zawodowa – klasa 2 dt 26.02.- 23.03.

MARZEC

  Rada Pedagogiczna dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
  Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.
  Zebrania z rodzicami indywidualne/wszystkie klasy/ 15.03.

KWIECIEŃ

KLASY ZDAJĄCE EGZAMIN MATURALNY

KLASY 4

  Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 4 09.04.
  Zebrania z rodzicami obowiązkowe klasy 4 12.04.
Szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
  Wystawienie ocen końcoworocznych (do godz.1500) – klasy 4 20.04.
  Złożenie podań o egzamin poprawkowy do godz. 1530 20.04.
  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

23.04./poniedziałek/

 

  Zakończenie zajęć edukacyjnych i uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły 27.04.
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej

wg terminów CKE

MAJ

KLASY 3 dh, 3 et
  Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji 11.05.
  Zebrania z rodzicami obowiązkowe 17.05.
  Wystawienie ocen końcoworocznych (do godz.1500) 25.05.
  Złożenie podań o egzamin poprawkowy do godz. 1530 15.06.
  Praktyka zawodowa – klasa 3 et, 3 dh 28.05.- 22.06.

CZERWIEC

KLASY 1,2,3  – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
  Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji 04.06.
  Zebrania z rodzicami obowiązkowe 07.06.
  Wystawienie ocen końcoworocznych  do godz. 1500 14.06.
  Złożenie podań o egzamin poprawkowy i powtarzanie klasy –do godz. 15.30 14.06.
  Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna dla klas  1,2,3 18.06./poniedziałek/
 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 2, 3 i egzaminy poprawkowe z kwalifikacji – dokładny harmonogram zostanie przedstawiony
w maju:

część pisemna

część praktyczna

 

 

 

 

19.06.

26 .06.- kwalifikacja A.28., A.30., A.31., T.11.

27-30.06. – kwalifikacja A.35.

 

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 22.06.
  Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
  Złożenie dokumentacji ucznia 25.06.-29.06.
  Ferie letnie 25.06.-31.08.
  Egzaminy poprawkowe termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
  Rada Pedagogiczna termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
 

Komisie wychowawców

Komisje przedmiotowe

termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
       

Renata Hołysz