Font Size

Profile

Cpanel

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

LISTOPAD
Rada Pedagogiczna dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Zebrania z rodzicami indywidualne /wszystkie klasy/
17.11.
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 4

30.11.
Praktyka zawodowa – klasa 3 hl
21.11.-16.12.
GRUDZIEŃ
Zebrania z rodzicami obowiązkowe klasy 4 01.12.
Wystawienie ocen śródrocznych (do godz. 15:00 ) – klasy 4 12.12.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy 4 15.12.
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 1,2,3 15.12.
Zebrania z rodzicami obowiązkowe klasy: 1,2,3 15.12.
Szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń 2017 dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.
STYCZEŃ
Wystawienie ocen śródrocznych (do godz. 15:00) – klasy 1,2,3 09.01.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – klasy 3, 4 i egzaminy poprawkowe z kwalifikacji – dokładny harmonogram zostanie przedstawiony w grudniu:

część pisemna

część praktyczna

 


09.01.

12 .01./dokumentacja/ pozostałe terminy będą podane w grudniu

 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 12.01.
 FERIE ZIMOWE
30.01.-10.02.
LUTY
Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Praktyka zawodowa – klasy: 2 ces/technik ekonomista/, 3 iho 13.02.- 10.03.
MARZEC
Rada Pedagogiczna
dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Zebrania z rodzicami indywidualne/wszystkie klasy/
16.03.
Praktyka zawodowa – klasy: 3ae, 3 be
13.03.- 31.03.
Praktyka zawodowa – klasa 2 et
13.03.- 07.04.
KWIECIEŃ
KLASY ZDAJĄCE EGZAMIN MATURALNY
KLASY 4
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji - klasy 4
06.04.
Zebrania z rodzicami obowiązkowe klasy 4
06.04.
Szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Wiosenna przerwa świąteczna
13.04 – 18.04.
Wystawienie ocen końcoworocznych (do godz.15:00) – klasy 4
21.04.
Złożenie podań o egzamin poprawkowy do godz. 15:30
21.04.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

24.04./poniedziałek/

Zakończenie zajęć edukacyjnych i uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły
28.04.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
wg terminów CKE
MAJ
KLASY 2 dh, 3 ch, 3 dh, 3 et
 Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji
12.05.
 Zebrania z rodzicami obowiązkowe
18.05.
 Wystawienie ocen końcoworocznych (do godz.15:00) 26.05.
 Złożenie podań o egzamin poprawkowy do godz. 15:30
14.06.
 Praktyka zawodowa – klasa 3 et
29.05.- 23.06.
 Praktyka zawodowa – klasy: 2 dh, 3 ch, 3 dh
29.05.- 23.06. lub 03.07. – 28.07. lub 31.07.- 25.08.
 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
dokładny termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
CZERWIEC
KLASY 1,2,3 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania – wpisanie do dziennika propozycji
01.06.
Zebrania z rodzicami obowiązkowe
01.06.
Wystawienie ocen końcoworocznych   do godz. 15:00
14.06.
Złożenie podań o egzamin poprawkowy i powtarzanie klasy –do godz. 15:30
14.06.
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1,2,3
19.06./poniedziałek/
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
23.06.
Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Złożenie dokumentacji ucznia
26.06.-30.06.
Ferie letnie
26.06.-31.08.
Egzaminy poprawkowe
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Rada Pedagogiczna
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem
Komisje wychowawców
Komisje przedmiotowe
termin zostanie podany oddzielnym komunikatem

 

 Renata Hołysz