Font Size

Profile

Cpanel

Informator i regulamin XIX Olimpiady i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Corocznie – od prawie dwudziestu lat - odbywa się Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W bieżącym roku szkolnym będzie to już XIX edycja tego Turnieju. Jak bywało to w ostatnich latach, jego organizatorami są Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która pełni patronat naukowy nad Turniejem oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Przebieg i rezultaty dotychczasowych Turniejów pokazują ich duże znaczenie dla środowiska szkół ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim udział uczniów w zmaganiach turniejowych przyczynia się do pogłębienia ich wiedzy i rozwijania umiejętności. Ważne jest również zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w zawodach.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że – tak jak w poprzednich latach – również tegoroczna edycja Turnieju spotka się z szerokim zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkową zachętę do udziału w Turnieju stanowi fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku 2014 uczestnicy Turnieju (kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości) - uzyskując tytuł "Finalisty Turnieju" - są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy odpowiednio uczniów klas drugich oraz trzecich i czwartych). 

Serdeczne zapraszamy zatem uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zaś w wymienionych zawodach, do udziału w XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. [Fragment Informatora XIX Turnieju Wiedzy (...)]

 

Temat wiodący XIX Turnieju brzmi"Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie"

Eliminacje szkolne będą przeprowadzone dnia: 12 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Turnieju prosimy o zapisy u nauczycieli: Beaty Motyki-Kasperek, Heleny Lewandowskiej do 10 grudnia 2013 r.