Font Size

Profile

Cpanel

Olimpiada Przedsiębiorczości

Jest  wspólną inicjatywą pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Terminarz olimpiady:
•    Eliminacje szkolne: 5.12.2013 r. - 9.00-10.00
•    Eliminacje okręgowe: 6.03.2014 r.
•    Eliminacje centralne: 10.04.2014 r.

Hasło przewodnie IX edycji Olimpiady: "Własna firma"

W założeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie następujące cele:

  • uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym; 
  • rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych; 
  • doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze; 
  • rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji; 
  • tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej; 
  • lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny; 
  • zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach ekonomicznych.

 Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Olimpiadzie prosimy o zapisy u nauczycieli przedsiębiorczości: Katarzyny Poniedziałek, Heleny Lewandowskiej, Jarosława Wagnera do 30 października 2013 rNa  zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Olimpiady – www.olimpiada.edu.pl

olimpiada przedsiebiorczosci 9