Font Size

Profile

Cpanel

Zrealizowane działania

logo comenius regio-1

Przed wyjazdem została wybrana grupa uczestników pierwszego spotkania polsko-austriackiego. Ponieważ plan pobytu w Gussing bazował na kursie zawodowego języka niemieckiego, większość grupy projektowej stanowili germaniści z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Jednym z celów projektu jest podwyższenie kompetencji językowych, więc to nauczyciele języka niemieckiego najbardziej skorzystali z pierwszego pobytu w Austrii, doskonaląc na kursie swój warsztat językowy. Jeszcze w Polsce grupa Comenius Regio przygotowała plan działań na najbliższy czas oraz materiały o województwie lubuskim i Zielonej Górze, które zabrała ze sobą do Austrii. Kilka dni przed wyjazdem, koordynator projektu zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie, podczas którego zaprezentowany został plan pobytu w Gussing.
Przekazano też wszelakie informacje pomocnicze i organizacyjne, dotyczące: regionu, do którego był wyjazd; szkoły partnerskiej oraz prac projektowych. Podobne przygotowania poprzedziły drugi i trzeci wyjazd na spotkanie z austriackimi partnerami. Oczywiście, każdorazowo materiały do prezentacji postępów prac projektowych uaktualniane były na bieżąco. W pierwszym wyjeździe do partnera projektu - szkoły Hohere Lernanstalt fur wirtschaftliche Berufe ECOLE w Gussing wzięli głównie nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. W wizycie tej uczestniczył również jeden przedstawiciel Urzędu Miasta Zielona Góra.

Stworzenie listy atrakcji turystycznych regionu oraz zdjęć atrakcji regionu wykonywanych w ramach projektu uczniowskiego. W ramach realizacji programu Commenius Regio przewidziano zorganizowanie wystawy zdjęć poświęconych Zielonej Górze i okolicom. Zdjęcia miały pokazać atrakcje regionu o każdej porze roku, a tym samym stworzyć listę najciekawszych miejsc Ziemi Lubuskiej. Wystawę fotograficzną podzielono na dwie części. Pierwsza, pokazującą piękno miasta i okolic zimą i wiosną, została zaprezentowana w czerwcu 2011 roku w czasie pierwszej wizyty gości z Austrii, natomiast druga przedstawiającą region latem i jesienią została zaprezentowana we wrześniu 2011 r.

W listopadzie 2010 r. ogłoszono wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych konkurs na wykonanie najlepszych zdjęć naszego regionu. Wzięło w nim udział wielu uczniów. Koordynowaniem przebiegu konkursu zajęły się nauczycielki z grupy projektowej Comenius Regio. Po zakończonym konkursie ogłoszono wyniki w gablocie szkolnej i nagrodzono laureatkę najlepszej pracy, nagrodą rzeczową oraz pamiątkowym dyplomem. Następnym etapem prac przygotowawczych było wykonanie przez uczniów opisów do zdjęć w języku polskim i niemieckim. Uczniowie w czasie zajęć dodatkowych opisali zdjęcia, a następnie pod kierunkiem nauczycielek języka niemieckiego przetłumaczyli. Zdjęcia nadesłane na konkurs oraz te zrobione przez nauczycieli wywołano. W czerwcu 2011 roku podczas pierwszej wizyty partnerów projektu Austrii zaprezentowano pierwszą część wystawy. Dzięki temu goście mogli zapoznać się z niektórymi zabytkami naszego regionu przed rozpoczęciem oglądania okolicy i poznać te, których nie mieli okazji zobaczyć. Wystawie towarzyszyło zwiedzanie miasta z przewodnikiem i dwudniowa wycieczka do Łagowa.

We wrześniu 2011 roku odbyła się druga wizyta nauczycieli z Güssing w Zielonej Górze podczas której obejrzano drugą część ekspozycji, tym razem w nieco innej odsłonie - letniej i jesiennej. Obiekty fotografowane były w innej perspektywie i towarzyszyły im również opisy w języku niemieckim. Do wcześniej fotografowanych obiektów dodaliśmy kilka nowych, które z uwagi na bliskie położenie od znanych już miejsc, dodały im zupełnie nowego charakteru. Wystawa zdjęć była bardzo ciekawym elementem projektu. Nasi goście mogli zapoznać się z ciekawymi miejscami w mieście i okolicy, nawet jeśli ich nie odwiedzili. Uczniowie angażując się w prace nad wystawą, odkrywali nowe miejsca oraz ich historię . Wystawa była ogólnodostępna w świetlicy szkolnej i holu Zespołu Szkół Ekonomicznych, a więc wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz goście mogli podziwiać prace naszych uczniów. a prezentowane zdjęcia były z pewnością dla nich zachętą do zwiedzenia kilku nowych miejsc. Konkursowi na zdjęcia atrakcji turystycznych Zielonej Góry i okolic towarzyszyła praca nad folderem uczniowskim, w którym je przedstawiono. Prace nad folderem rozpoczęto od podziału zajęć: uczniowie z klas o profilu hotelarskim postanowili opisać najważniejsze lubuskie hotele, a z klas o profilu ekonomista – zielonogórskie firmy. Praca podzielona była na trzy etapy. W pierwszym uczniowie zebrali informacje dotyczące interesującego ich obiektu. Następnie wykonali zdjęcie danego miejsca. Na końcu uczniowie pod nadzorem nauczycieli języka niemieckiego przetłumaczyli opisy na język obcy. Folder uczniowski opracowany był zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

W folderze zostały umieszczone informacje o województwie lubuskim, mieście Zielona Góra, zabytkach, większych i bardziej znanych zielonogórskich firmach, szkolnictwie oraz o sporcie i rekreacji. Został on pokazany partnerom projektu przy najbliższym spotkaniu.

 Folder uczniowski

 Analiza rynku

 Ulotka informacyjna

ngo.elk.pl.49797ca4e6ed0