Font Size

Profile

Cpanel

Aktualności

 

2017.09.06 - Kiermasz książek!!!

21 września w świetlicy szkolnej, podczas przerw, w godzinach od 10.20 do 13.20 odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Uczniowie mogą indywidualnie sprzedawać swoje książki. Szczegóły u pedagogów szkolnych w sali 304a (II piętro).

Zapraszamy wszystkich chętnych sprzedających i kupujących.

                                                                                  

Pedagodzy szkolni
Agnieszka Czajka i Anna Przemyślańska

Zapisz

2017.09.02 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 ZAPRASZAMY NA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UROCZYSTY APEL GODZINA 09:00  

KLASY 4 - godzina 8.30 - spotkania organizacyjne z wychowawcami przed uroczystym apelem

KLASY 1, 2, 3 - godzina 9.30 - spotkania organizacyjne z wychowawcami po uroczystym apelu 

2017.09.01 - Komunikat dotyczący Stypendium Szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 514 zł netto miesięcznie.
Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny. Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (dostępny u pedagoga szkolnego lub na stronie szkoły)
 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2017 (np. wynagrodzenie za pracę)
 • zasiłek chorobowy (ZUS)
 • zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
 • renta
 • emerytura
 • alimenty
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie) , oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy do 14.09. 2017 r. u pedagoga szkolnego p. Anny Przemyślańskiej, sala 304a. W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt, tel.:684544550, 601351512

Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.                                                                                               

 Anna Przemyślańska

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

2017.09.01 - Wyprawka szkolna 2017/18

Wyprawka szkolna 2017/18 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(szczegółowy wykaz uprawnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26.07. 2017r).Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych i pełnoletnich uczniów. Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w wysokości 445 zł, które można przeznaczyć wyłącznie na podręczniki szkolne (uwaga: atlasy, słowniki, ćwiczenia nie są podręcznikami) .Rozliczenie odbywa się po otrzymaniu przez szkołę finansowania, na podstawie faktury imiennej wystawionej na rodzica lub ucznia.
Wniosek pobieramy i składamy do 5 września 2017 r. godz. 12.00 w gabinecie pedagoga szkolnego sala 304 a u p. Anny Przemyślańskiej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2017.08.22 - Komunikat dla Absolwentów, Słuchaczy Szkoły Policealnej i Słuchaczy KKZ, uczniów, którzy zdawali egzamin z kwalifikacji w czerwcu 2017 r.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - „stary” egzamin oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - „nowy” egzamin można będzie odebrać w szkole dnia 25 sierpnia 2017 roku od godziny 11. 00 w pokoju nr 100.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji - styczeń 2018.
Absolwenci, którzy nie zdali „starego” egzaminu mogą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji w nowej formule w sesji styczeń 2018.

Warunkiem ponownego przystąpienia do:

 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń 2018 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz do dnia 9 września br.

R. Hołysz

Podkategorie

 • 2017-2018
 • 2016-2017

         Zlote technikum 2017 Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 3
  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze jest wśród 300 najlepszych techników
  w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017
  i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

   


   

   Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

  NOWA STRONA O REKRUTACJI - ZOBACZ

  http://rekrutacja.zsek.zgora.pl

   

   TECHNIKUM

  a1 a1
  a1 a1
   a2 a1
  a1 

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  a8 a9
  z10

   

  Zespół Szkół Ekonomicznych w 29. edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zajmuje 2 miejsce w kraju ze względu na liczbę laureatów i finalistów. Natomiast w okręgu lubuskim cały czas jesteśmy szkołą, która odniosła największe sukcesy.

  Dorobek Lubuskich szkół w 29. edycjach OWE

  Nazwa szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów
  Zespół Szkół Ekonomicznych
  w Zielonej Górze
  31 39
  I Liceum Ogólnokształcące
  w Zielonej Górze
  28 48

   


   AKTUALNOŚCI

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Pole tekstowe: STOWARZYSZENIEWSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORACZOŚCISTOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
  w Zielonej Górze
  ul. Długa 5
  65-401 Zielona Góra
  tel. 68 454 45 52
  
  
  Bank  BPH S.A. Oddział Zielona Góra   19 1060 0076 0000 3200  0134 3231   

   
  NIP    929-18-09-804                
  REGON     080314667

  KRS          000322905

   
                                                             
                                          

   


  Już po raz ósmy Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, realizując swoje cele statutowe, organizuje Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.

  Tym razem proponowany zakres tematyczny obejmować będzie obszar wiedzy pod tytułem Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym drogą do podniesienia atrakcyjności kształcenia w zawodzie, aspotkania konferencyjne przewidziane są w terminie 20 – 21 października 2016 r.

  Tegoroczna konferencja, po raz kolejny, odbędzie się pod honorowym patronatem Pani Wiolety Haręźlak Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra, która od początku powstania naszego Stowarzyszenia sekunduje jego zamierzeniom i celom.

  Milo jest nam również poinformować, iż w tym roku do współpracy z naszym Stowarzyszeniem udało pozyskać się bardzo poważnego partnera. Jest nim Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

  Dzięki przychylności i zrozumieniu potrzeb edukacyjnych ze strony Prezesa Strefy Pana Krzysztofa Kielca nasze Stowarzyszenia otrzymało wsparcie merytoryczne i finansowe do organizacji całości przedsięwzięcia. Liczymy, iż pomoc ta znajdzie swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie przebiegu konferencji i wrażeniach wszystkich uczestników.

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

  Mirosława Łojek

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

 • 2015-2016
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • 2010-2011
 • 2009-2010