Font Size

Profile

Cpanel

2016-2017

       Zlote technikum 2017 Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 3
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze jest wśród 300 najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017
i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

 


 

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

NOWA STRONA O REKRUTACJI - ZOBACZ

http://rekrutacja.zsek.zgora.pl

 

 TECHNIKUM

a1 a1
a1 a1
 a2 a1
a1 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

a8 a9
z10

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w 29. edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zajmuje 2 miejsce w kraju ze względu na liczbę laureatów i finalistów. Natomiast w okręgu lubuskim cały czas jesteśmy szkołą, która odniosła największe sukcesy.

Dorobek Lubuskich szkół w 29. edycjach OWE

Nazwa szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Zielonej Górze
31 39
I Liceum Ogólnokształcące
w Zielonej Górze
28 48

 


 AKTUALNOŚCI

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Pole tekstowe: STOWARZYSZENIEWSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORACZOŚCISTOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
w Zielonej Górze
ul. Długa 5
65-401 Zielona Góra
tel. 68 454 45 52

Bank  BPH S.A. Oddział Zielona Góra   19 1060 0076 0000 3200  0134 3231   

 
NIP    929-18-09-804                
REGON     080314667

KRS          000322905

 
                                                           
                                        

 


Już po raz ósmy Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, realizując swoje cele statutowe, organizuje Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.

Tym razem proponowany zakres tematyczny obejmować będzie obszar wiedzy pod tytułem Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym drogą do podniesienia atrakcyjności kształcenia w zawodzie, aspotkania konferencyjne przewidziane są w terminie 20 – 21 października 2016 r.

Tegoroczna konferencja, po raz kolejny, odbędzie się pod honorowym patronatem Pani Wiolety Haręźlak Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra, która od początku powstania naszego Stowarzyszenia sekunduje jego zamierzeniom i celom.

Milo jest nam również poinformować, iż w tym roku do współpracy z naszym Stowarzyszeniem udało pozyskać się bardzo poważnego partnera. Jest nim Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Dzięki przychylności i zrozumieniu potrzeb edukacyjnych ze strony Prezesa Strefy Pana Krzysztofa Kielca nasze Stowarzyszenia otrzymało wsparcie merytoryczne i finansowe do organizacji całości przedsięwzięcia. Liczymy, iż pomoc ta znajdzie swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie przebiegu konferencji i wrażeniach wszystkich uczestników.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Mirosława Łojek

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2017.08.22 - Komunikat dla Absolwentów, Słuchaczy Szkoły Policealnej i Słuchaczy KKZ, uczniów, którzy zdawali egzamin z kwalifikacji w czerwcu 2017 r.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - „stary” egzamin oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - „nowy” egzamin można będzie odebrać w szkole dnia 25 sierpnia 2017 roku od godziny 11. 00 w pokoju nr 100.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji - styczeń 2018.
Absolwenci, którzy nie zdali „starego” egzaminu mogą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji w nowej formule w sesji styczeń 2018.

Warunkiem ponownego przystąpienia do:

 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń 2018 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz do dnia 9 września br.

R. Hołysz

2017.08

Są chwile, które przemawiają do nas szczególnym smutkiem…

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego wychowanka – Dawida Nowickiego - ucznia klasy II technika ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.
W takim momencie trudno znaleźć słowa, które wyraziłyby ból i smutek po stracie młodego człowieka, stojącego przecież dopiero na początku swojej drogi życiowej…

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
Ks. Jan Twardowski

Pogrzeb Dawida Nowickiego odbędzie się dnia 9 sierpnia 2017 r. o godz. 13:10 na „starym” cmentarzu w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej.

Z wyrazami żalu
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Dyrekcja ZSEk

2017.06.23 - ZAJĘCIA TERENOWE TURYSTÓW

9

W ramach innowacji turystycznej klasa III "et" pod czujnym okiem p. Beaty Panasiuk zorganizowała wycieczkę do Trójmiasta. Przygotowania do imprezy turystycznej trwały kilka miesięcy. Uczniowie musieli przejść przez cały proces organizacji i realizacji imprezy. Począwszy od programu i wstępnej kalkulacji wycieczki do jej rozliczenia. Organizatorzy, podczas wyjazdu, wykazywali się praktycznymi umiejętnościami z zakresu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek. Wyjazd odbył się w terminie od 24.05-26-05.2017 roku. Wzięli w niej udział również uczniowie młodszych klas turystycznych. Uczestnicy mieli okazję bliżej poznać zabytki znajdujące się na Długim Targu w Gdańsku oraz przybliżyć sobie historię II wojny światowej, dzięki wizycie w niedawno otwartym muzeum. W Sopocie uczniowie mieli okazję miło spędzić czas na najdłuższym drewnianym molo w Europie, zobaczyć z bliska Grand Hotel oraz zabytki ulicy Bohaterów Monte Cassino. Całość wycieczki dopełniały wspaniałe widoki plaży w Jastrzębiej Górze z najdalej na północ wysuniętym punktem Polski.

Więcej >>> Galeria zdjęć

2017.06.23 - Wakacje

Czasem słońce w gonitwie do lata indeks2
Znowu ogród barwami roznieci
Pozapala iskry na kwiatach,
Więc dziękuję słońcu, że świeci.
                                   Czesław Miłosz

 

 


Nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom
życzymy by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2017.06.23 - Wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Zielona Góra

Wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Zielona Góra dla najlepszych uczniów oraz laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad za rok szkolny 2016/2017.
 272
 
Nagrodzeni z Zespołu Szkół Ekonomicznych:
 • Natalia Charowska - laureatka IX. Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
 • Krystian Janus - finalista IX. Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej oraz finalista I. Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej
 • Patrycja Szaranek - finalistka I. Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej
 • Radosław Przespolewski - finalista IX. Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej 
 • Rafał Trafała - finalista IX. Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej 
 • Michał Leśniak - finalista XLIII. Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

383

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2017.06.22 - Egzaminy poprawkowe

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

29 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.30

 • Matematyka – sala 303, 304, 305, 306, 311

30 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 9.00

 • Język polski – sala 212, 213
 • Język angielski – sala 209, 210
 • Język niemiecki – sala 312
 • Biologia – sala 104
 • Informatyka – sala 302

30 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 11.00

 • Przedmioty ekonomiczne – sala 107
 • Przedmioty hotelarskie – sala 308
 • Przedmioty logistyczne – sala 301
 • Geografia – sala 202
 • Wychowanie fizyczne – duża sala gimnastyczna

Zagadnienia na egzaminy będą dostępne na stronie szkolnej: Dokumenty szkolne-->Edukacja-->przedmiot lub Dla ucznia-->Edukacja-->przedmiot.