Font Size

Profile

Cpanel

2014-2015

2015.08.20 - Kominikat dla Absolwentów - Słuchaczy Szkoły Policelanej i Uczniów, którzy zdawali egzamin z kwalifikacji w czerwcu

absolwenci szkolyDyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe  - „stary” egzamin oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  - „nowy” egzamin można będzie odebrać w szkole dnia 28 sierpnia 2015 roku  od godziny 11:00 w sali nr 108.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu,  z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego – egzamin w tej formie będzie tylko jeszcze 2 lata: w roku  szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe „stary” egzamin w sesji letniej 2015/2016 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz do  dnia 20 grudnia br.
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „nowy” egzamin w sesji styczeń 2016 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz do  dnia 4  września br.

R. Hołysz

2015.06.26 - Komunikat biblioteki szkolnej

29.06 i 30.06 biblioteka szkolna będzie czynna od godziny 10:00 - 13:00

Absolwentów prosimy o ostateczne rozliczenie się z wypożyczonych książek

ZAPRASZAMY

2015.06.27

UWAGA - ZADANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

 
 Zadania dla klas pierwszych, drugich, trzeciach i czwartych znajdują się na stronie www szkoły, w linku Dokumenty szkolne - edukacja - matematyka


2015.06.26

Harmonogram egzaminów poprawkowych

26.08.2015 (środa)
Godzina Przedmiot Sala
8.00-14.00 Matematyka 303, 304, 305, 306, 311
27.08.2015 (czwartek)
Godzina Przedmiot Sala
8.00-11.00 Przedmioty hotelarskie 307
8.00-11.00 Przedmioty ekonomiczne 201
8.00-11.00 Przedmioty logistyczne 301
8.00-11.00 Przedmioty turystyczne 105
11.00-14.00 J. angielski/angielski hotelarski 311
11.00-14.00 J. niemiecki 303
11.00-14.00 J. polski 213
11.00-14.00 Wiedza o społeczeństwie 202
11.00-14.00 Wychowanie fizyczne Duża sala gimnastyczna

2015.06.23 - Harmonogram spotkań klas maturalnych z wychowawcami. Wydawanie świadectw OKE

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLAS MATURALNYCH Z WYCHOWAWCAMI
30.06.2015 R.

Wydawanie świadectw OKE godz. 12 00

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
IV ae A. KOZIKOWSKA 202
IV be A. RUTA-SUWAŁA 203
IVct B. PANUSIUK 105
IV dth I. DOBRZAŃSKA 104
IV eh M. KAZIMIERCZAK 107
IVfl E. HOROBIŃSKA 108
IV gl P. SKALSKI 114

 

 

2015.06.23 - Zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Harmonogram spotkań z wychowawcami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLAS Z WYCHOWAWCAMI 26.06.2015 R.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczysty apel godz. 9 00
Po apelu młodzież przechodzi na spotkania z wychowawcami.

 

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
I ae M. BISAK 305
I be D. ZIEMBIŃSKA-MAJ 306
I ch S. WÓJCIK 107
I dh P. OMIECZYŃSKI 206
I et S. NUŻYŃSKI 208
I fl U. MIELNIK 204
I gl M. SĄSIADEK 213
I hl D. MICHALEWSKI 310
I iho G. ŁĘC 212
II ae D. SAWICKA-SEMIK 104
II bh A. LEWANDOWSKA 108
II ch B. MOTYKA-KASPEREK 209
II dt J. MICHALIK-PIETRASZAK 210
II el S. SZALEK 303
II fl
A. JASIAK
304
III ae K. PONIEDZIAŁEK 311
III ces M. HORBACZ 105
III fl H. PUK 203
III gl O. KROT 202