Font Size

Profile

Cpanel

2018.01.10 - Harmonogram dla uczniów, którzy zdają egzamin z kwalifikacji - pierwszy raz

KOMUNIKAT NR 1

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń – luty 2018 – pierwsze podejście

 

Klasa 4 iho
Technik handlowiec - kwalifikacja A.22.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 12.00 105
Część praktyczna
Dzień godz. sale
15 stycznia 2018rok 9.00 204

 

Klasa 4 fl, 4 hl, 4 gl
Technik logistyk - kwalifikacja A.32.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 14.00 105,201,204,206,301
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 32

 

Klasa 4 ae, 4 be
Technik ekonomista - kwalifikacja A.36.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 10.00 105,201,204,206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
17 stycznia 2018rok 9.00 105,201,204,206

  

Klasa 4 iho
Technik technologii odzieży - kwalifikacja A.49.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 14.00 302
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 34

 

Klasa 4 ch,4 dh
Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 12.00 201,204,206,301
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 115

 

Klasa 3 dh
Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 8.00 204,206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 9.00 115

 

Klasa 4 et
Technik obsługi turystycznej - kwalifikacja T.14.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 10.00 301,302
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 31

 

Klasa 3 et
Technik obsługi turystycznej - kwalifikacja T.13
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 8.00 105,201
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 9.00 115

 

R.Hołysz