Font Size

Profile

Cpanel

2017.09.01 - Wyprawka szkolna 2017/18

Wyprawka szkolna 2017/18 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(szczegółowy wykaz uprawnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26.07. 2017r).Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych i pełnoletnich uczniów. Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w wysokości 445 zł, które można przeznaczyć wyłącznie na podręczniki szkolne (uwaga: atlasy, słowniki, ćwiczenia nie są podręcznikami) .Rozliczenie odbywa się po otrzymaniu przez szkołę finansowania, na podstawie faktury imiennej wystawionej na rodzica lub ucznia.
Wniosek pobieramy i składamy do 5 września 2017 r. godz. 12.00 w gabinecie pedagoga szkolnego sala 304 a u p. Anny Przemyślańskiej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.